กรุงเทพประกันภัยมอบสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

0
1455

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนางสาวปาริชาต อนุชิตชาตรี (ซ้ายสุด) ผู้จัดการสาขาร้อยเอ็ด ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวน 740,000 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ให้แก่นายพจนาท แสนนุภาพ และนายธีรนาท แสนนุภาพ ผู้รับประโยชน์ ซึ่งเป็นบุตรของนางเสาวลักษณ์ แสนนุภาพ ผู้เอาประกันภัยที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตโดยมีนายสุปรีชา ผิวขาว (ขวาสุด) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาโกสุมพิสัย ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อเร็วๆ นี้