กรุงศรี ออโต้ มอบเงินรางวัล CSR Award จาก MUFG สานต่อโอกาสด้านการศึกษากับมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์

0
676

“กรุงศรี ออโต้” ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดย นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นางสาวสิริพร ศุภรัชตการ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครกรุงศรี ออโต้ ประจำปี 2560-2561 พร้อมด้วยเหล่าอาสาสมัครฯ มอบเงินรางวัล CSR Award 2017 ที่ทีมอาสาสมัครฯ ได้รับจาก Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) มูลค่า 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นายศุขสนั่น โชติกเสถียร (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดร. มลิวัลย์  ธรรมแสง (ที่ 1 จากขวา) เลขาธิการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนายธงชัย  ณ นคร (ที่ 2 จากขวา) เหรัญญิกมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์  เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับโรงเรียนสำหรับผู้บกพร่องด้านการได้ยินในเครือมูลนิธิฯ ทั่วประเทศต่อไป

สำหรับรางวัล CSR Award 2017 เป็นรางวัลที่ทีมอาสาสมัครกรุงศรี ออโต้ ได้รับจากโครงการ “เรื่องเงิน เรียนง่าย ในโลกเงียบ” กิจกรรมเสริมความรู้ด้านการเงินให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการได้ยิน ซึ่งกรุงศรี ออโต้ ได้ดำเนินการในโรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศทั้งหมด 5 โรงเรียนในปี 2560 ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรจังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา โดยรางวัลนี้เป็นการประกวดโครงการ CSR ขององค์กรธุรกิจในเครือ  Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) ทั่วโลก แบ่งเป็นรางวัลระดับประเทศญี่ปุ่น 5 รางวัล และรางวัลระดับสากล 5 รางวัล ซึ่งปีนี้ได้มอบให้แก่สาขาธุรกิจในประเทศบราซิล อิตาลี ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และกรุงศรี ออโต้ จากประเทศไทย เนื่องมาจากปัจจุบัน  Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) นับเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)