กรุงศรี คอนซูมเมอร์ มอบห้องสมุดโรงเรียน สนับสนุนการศึกษา

0
461

Photo_KSC_CSR at Saraburi

เมื่อเร็วๆ นี้  กรุงศรี คอนซูมเมอร์ นำโดย นายฐากร ปิยะพันธ์ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์  และพนักงานจิตอาสากว่า 100 คน ไปร่วมกิจกรรม “ห้องสมุดนี้ให้น้อง” เพื่อช่วยปรับปรุงและทาสีห้องสมุด พร้อมมอบหนังสือ ชุดเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนอกผักหนอก อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี  ภายหลังจากที่บริษัทได้มอบทุนสนับสนุนซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์

โครงการ “ห้องสมุดนี้ให้น้อง” เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่กรุงศรี คอนซูมเมอร์ทำมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยโรงเรียนบ้านหนอกผักหนอก นับเป็นโรงเรียนลำดับที่ 8 ที่กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้สนับสนุนห้องสมุดใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน และสนับสนุนการศึกษา รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานของบริษัทมีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม