กรุงศรีเปิดตัว Krungsri SME Empowerment หนุนผู้ประกอบการ SME เผยผลดัชนีความเชื่อมั่น SME ปรับตัวดีขึ้น มั่นใจธุรกิจ SME เติบโตต่อเนื่อง   

0
1279

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เสริมศักยภาพลูกค้าธุรกิจ SME ด้วยการเปิดตัวบริการ Krungsri SME Empowerment ต่อยอดธุรกิจด้วยพลังความคิดและเครือข่าย เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME ผ่านการผสานความแข็งแกร่งในประเทศของกรุงศรีและเครือข่ายระดับโลกของ มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำเป้าหมายการเป็นธนาคารหลักสำหรับลูกค้าธุรกิจ SME ตอบสนองผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ Krungsri SME Index ที่ปรับตัวสูงขึ้น

นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
กล่าวว่า “กรุงศรีให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับลูกค้า ด้วยบริการทางการเงินและบริการ
ด้านข้อมูล ความรู้ และเครือข่ายธุรกิจ โดยธนาคารเปิดตัวกลุ่มบริการ Krungsri SME Empowerment ซึ่งเป็นบริการเพื่อต่อยอดธุรกิจผ่านการผสานพลังศักยภาพระหว่างกรุงศรีและ MUFG โดยในปีที่ผ่านมา กรุงศรีได้จัดงานสัมมนาเพื่อให้ความรู้กับลูกค้า SME ในการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ที่มีการเติบโตสูง ความรู้การทำธุรกิจในยุคดิจิทัล กิจกรรมศึกษาดูงานธุรกิจที่ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจด้วยบริการ SME Online Business Matching เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายให้กับลูกค้า SME ผ่านแพลตฟอร์มเว็บไซต์ของธนาคารและความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจของกรุงศรีทั้งในและต่างประเทศ และกิจกรรม Krungsri-MUFG Business Matching Fair ที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อสร้างเครือข่ายและจับคู่ธุรกิจไทยกับคู่ค้าต่างประเทศซึ่งเป็นลูกค้าของ MUFG”

“นอกเหนือจากการให้ความรู้ผ่านกิจกรรมสัมมนาแล้ว กรุงศรีได้มีการจัดทำข้อมูลและความรู้ต่างๆ เพื่อ SME ในการนำไปวางแผน เสริมศักยภาพผ่านช่องทางอื่นๆ ให้แก่ลูกค้าธุรกิจของธนาคารมาโดยตลอด ซึ่งหนึ่งในข้อมูลดังกล่าว คือผลสำรวจความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ทุกๆ ไตรมาส ที่ธนาคารได้จัดทำขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยผลการสำรวจผู้ประกอบการ SME กว่าทั่วประเทศล่าสุดในไตรมาส 3 Krungsri SME Index โดยรวมปรับสูงขึ้นจากไตรมาสที่แล้วมาอยู่ที่ 3.82 จากการได้รับปัจจัยหนุนจากภาคการส่งออกของไทยที่ขยายตัวดีต่อเนื่องและความคืบหน้าของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สะท้อนจากภาคการผลิตที่มีมุมมองสดใส และมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจของผู้ประกอบการในเขตจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา อย่างไรก็ตามพบว่า SME ขนาดกลาง มีความเชื่อมั่นในภาวะเศรษฐกิจมากกว่า SME ขนาดเล็ก สำหรับแนวโน้มในไตรมาส 4 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME อยู่ในแดนบวกที่ 27.26 โดยผู้ประกอบการ SME ทุกกลุ่มมองแนวโน้มเศรษฐกิจในไตรมาส 4 จะยังมีการเติบโตดีต่อเนื่อง สะท้อนภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มกระจายตัวเพิ่มมากขึ้น” นายสยามกล่าว

สำหรับผลประกอบการของกลุ่มลูกค้าธุรกิจ SME นายสยามกล่าวว่า “สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ปรับตัว
ดีขึ้นเป็นปัจจัยหนุนที่ช่วยให้ลูกค้าธุรกิจผู้ประกอบการขนาดกลาง (SME-M) และขนาดเล็ก (SME-S) ของกรุงศรีมีการเติบโตสูงต่อเนื่อง ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 สินเชื่อ SME ขนาดกลางและขนาดเล็กของกรุงศรีเติบโต 13% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายและอุตสาหกรรมโดยรวม โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนจากการเติบโตของสินเชื่อ SME ขนาดกลางและ สินเชื่อ Supply Chain โดยกรุงศรียังเดินหน้าสนับสนุนลูกค้า SME อย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะคงอัตราการเติบโตในระดับสูงเช่นนี้จนสิ้นปี 2561”