กรุงศรีสำรองเงินสดช่วงเทศกาลตรุษจีนปี2561 จำนวน 17,077ล้านบาท

0
1455

Krungsri01 (5)

 กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน))สำรองเงินสดสำหรับให้บริการที่สาขาและเครื่องกรุงศรีเอทีเอ็มจำนวน 17,077 ล้านบาทเพื่อรองรับการเบิกถอนเงินของลูกค้าและประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยแบ่งเป็นเงินสดสำรองสำหรับบริการผ่านช่องทางสาขาของธนาคารจำนวน 7,023 ล้านบาท และผ่านเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม จำนวน 10,054 ล้านบาท

ปัจจุบันธนาคารมีสาขาจำนวน 663 สาขา และเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม จำนวน 6,544 เครื่องทั่วประเทศ