กรุงศรีร่วมยินดีในโอกาสที่ไทยประกันชีวิตเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

0
1383

นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารกรุงศรี ร่วมแสดงความยินดีกับนายไชย ไชยวรรณ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางวรางค์ ไชยวรรณ (ที่ 1 จากขวา) กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายวิญญู ไชยวรรณ (ที่ 2 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่ไทยประกันชีวิตเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน หมวดประกันภัยและประกันชีวิตวันแรก โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “TLI” ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าว