กรุงศรีมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด

0
535

นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ (ที่ 2 จากขวา) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 72,000 บาท จากการจัดกิจกรรมพิเศษของบริการ Krungsri Mobile App (KMA) ที่บูธกรุงศรีในงาน Money Expo แก่มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด เพื่อใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางดนตรีสำหรับคนตาบอด โดยมี นายสถาพร นิยมทอง (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด เป็นผู้แทนรับมอบ

ในภาพ (จากซ้าย): นายธนานันต์ ดวงฉวี กรรมการมูลนิธิ นายสถาพร นิยมทอง รองประธานมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร นางสาวมิ่งขวัญ พัฒนวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารแบรนด์และการตลาดองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

Krungsri supports TAB Music Academy Foundation

Bangkok (29 September 2022) – Mr. Pairote Cheunkrut (2nd right), Krungsri Chief Strategy Officer, recently presented 72,000 baht from fundraising activities held at the Krungsri booth in Money Expo, to the TAB Music Academy Foundation, represented by its Vice Chairman, Mr. Sathaporn Niyomthong, (2nd left). The donation is to support and promote career opportunities for visually impaired people.

In photo (from left): Mr. Tananant Duangchavee, Committee, Mr. Sathaporn Niyomthong, Vice Chairman of TAB Music Academy Foundation, Mr. Pairote Cheunkrut, Krungsri Chief Strategy Officer, and Ms. Mingkwan Pattanawong, Krungsri Executive Vice President, Head of Corporate Branding and Marketing Division.