กรุงศรีพร้อมให้บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Blockchain  เสริมการให้บริการลูกค้าธุรกิจครบวงจร

0
102

กรุงเทพฯ (5 กรกฎาคม 2562) – กรุงศรีพัฒนาบริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Blockchain สำหรับภาคธุรกิจ สร้างความแข็งแกร่งและความคล่องตัวในการทำธุรกิจมากยิ่งขึ้น

นางชุลิดา แท่นเพ็ชร์รัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารผลิตภัณฑ์ลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความพร้อมของกรุงศรีในการให้บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Blockchain ซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้บริการแล้ว

สำหรับผู้ขอหนังสือค้ำประกันของ 3 กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ คือ เอสซีจี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด (GCM) ทั้งนี้บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Blockchain เป็นการขอออกหนังสือค้ำประกัน ที่ส่งตรงถึงผู้รับหนังสือค้ำประกันทั้ง 3 กลุ่มบริษัท รวดเร็ว ปลอดภัย เชื่อถือได้ ป้องกันการปลอมแปลงหนังสือค้ำประกัน และไม่มีการใช้กระดาษในระบบ ลดต้นทุนในการทำธุรกรรมต่างๆ รวมถึงมีการแจ้งผู้ขอหนังสือค้ำประกันเมื่อรายการถึงผู้รับหนังสือค้ำประกันแล้ว

“บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Blockchain นี้จะทำให้การขอหนังสือค้ำประกันใช้เวลาลดลงจาก 1 วัน เหลือเพียง 4 ชั่วโมง และสามารถให้บริการครอบคลุมทั้งการขอออกหนังสือค้ำประกัน การต่ออายุหนังสือค้ำประกัน การขอแก้ไขรายละเอียดหนังสือค้ำประกัน การเพิ่มลดวงเงินหนังสือค้ำประกัน และการถอนหนังสือค้ำประกันเมื่อสิ้นสุดโครงการ” นางชุลิดา กล่าว

นอกจากนี้ กรุงศรียังมีแผนจะเชื่อมโยงธุรกรรมหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Blockchain ให้ครอบคลุมทั่วถึงในทุกบริษัทขนาดใหญ่ผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดกับผู้ใช้งานในยุคดิจิทัล ตอบรับความเป็นผู้นำดิจิทัลสำหรับลูกค้าธุรกิจ

ก่อนหน้านี้ ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ 22 แห่ง ร่วมเปิดตัวบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้กรอบความร่วมมือโครงการ Thailand Blockchain Community Initiative เพื่อสร้างระบบบล็อกเชนสำหรับภาคธนาคาร ทั้งนี้ บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Blockchain นับเป็นบริการแรกที่เปิดให้บริการภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว