กรุงศรีปล่อย3 ฟีเจอร์ใหม่ของบริการ e-Guaranteeผ่าน KBOL

0
972

นางชุลิดา แท่นเพ็ชร์รัตน์ (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารผลิตภัณฑ์ลูกค้าธุรกิจธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดตัว3 ฟีเจอร์ใหม่ของบริการ KrungsrieGuaranteeผ่าน Krungsri Business Onlineให้ลูกค้าสามารถเรียกดูหรือตรวจสอบสถานะรายการหนังสือค้ำประกัน อนุมัติรายการออกหนังสือค้ำประกันหรือขยายระยะเวลา และพิมพ์สำเนาใบเสร็จรับเงิน ฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นนี้จะอำนวยความสะดวก และช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการเข้าร่วมประมูลงานของหน่วยงานภาครัฐตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ ณ ศูนย์ธุรกิจกรุงศรีทั่วประเทศ หรือ โทร Krungsri Biz Phone 02 626 2626 กด 1 กด 0