กรุงศรีติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 เป็นปีที่ 7

0
1017

นายเซอิจิโระ อาคิตะ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ (ซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่กรุงศรีได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 851 บริษัท โดยกรุงศรีได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นปีที่ 7 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกรุงศรีในการบูรณาการพันธกิจด้าน ESG เข้ากับยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่การธนาคารอย่างยั่งยืน