กรุงศรีคว้า 2 รางวัลจาก Thailand Best Employer Brand Awards 2018

0
474

Krungsri_01 (23)

นายวิธพล เจาะจิตต์ (กลาง) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลกรุงศรีรับรางวัล Best Employer Brand AwardและDream Company to Work for จากงานThailand Best Employer Brand Awards 2018ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบัน Employer Branding Institute รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงการเดินหน้าพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่น่าอยู่และสร้างให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งกรุงศรียังคงเดินหน้าเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานทุกคนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง