หน้าแรก ข่าวขายตรง กรีนเทค ผนึก ม.ราชภัฏสวนสุนันทาเดินหน้าลุยงานวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ พร้อมต่อยอดกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ

กรีนเทค ผนึก ม.ราชภัฏสวนสุนันทาเดินหน้าลุยงานวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ พร้อมต่อยอดกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ

0
635
บริษัท กรีนเทค จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย นางชนิดา บูรณะบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรีนเทค จำกัด ร่วมลงนาม ท่ามกลางผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานเป็นสักขีพยาน  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562
นางชนิดา บูรณะบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรีนเทค จำกัด
ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า ขณะนี้ทั่วโลกเห็นประโยชน์จากกัญชา ผนวกกับทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะผลักดันกัญชาทางการแพทย์ให้เข้าถึงประชาชน ซึ่งนับว่าในประเทศไทยมีหน่วยงานเอกชนให้ความสนใจจำนวนมาก แต่ทางมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกคุณสมบัติของหน่วยงานที่มีความพร้อมเท่านั้น
รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ (ซ้าย) และผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ขวา)

รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ระบุว่า ถือว่าเป็นบทบาทสำคัญของสถานศึกษาที่จะเติมเต็มองค์ความรู้ด้านนี้ต่อสังคม เป็นการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยในทางปฏิบัติมหาวิทยาลัยจะศึกษาวิจัยกัญชาอย่างเป็นระบบ ทั้งการคัดเลือกสายพันธุ์ การควบคุมคุณภาพ ภายใต้กฎหมายกำหนด

ดร.ชาติ จินดาพล รองประธานบริหารบริษัท กรีนเทค จำกัด

ด้าน ดร.ชาติ จินดาพล รองประธานบริหารบริษัท กรีนเทค จำกัด เปิดเผยว่า บ้านเรามีความตื่นตัวเรื่องกัญชาอย่างกว้างขวางจากนโยบายของพรรคภูมิใจไทยที่ได้หาเสียงไว้ เมื่อนโยบายเข้าสู่ขั้นตอนปฏิบัติ ตนจึงมีโอกาสไปดูงานต่างประเทศ และเห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อม และบริษัทกรีนเทค ก็มีทั้งประสบการณ์และความพร้อมเช่นเดียวกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลยนำเอานโยบายของพรรคภูมิใจไทยมาต่อยอดเพื่อประโยชน์แก่คนไทย เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยแน่นอน โดยเฉพาะผู้ป่วยกว่า 6 ล้านคนที่ต้องการเข้าถึงการรักษาแต่หน่วยทางการแพทย์ยังไม่สามารถผลิตได้ทัน  ดังนั้น การร่วมมือครั้งนี้จะสามารถต่อยอดไปสู่วิสาหกิจชุมชน โดยทางกรีนเทคจะสนับสนุนองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้กับชาวบ้านด้วย

คณะผู้บริหารบริษัท กรีนเทค จำกัด

สำหรับการลงนาม MOU ในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือตามโครงการพัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ให้ประสบความสำเร็จ ทั้งด้านเกษตรกรรม เภสัชกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์ ผ่านการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งคิดค้นพัฒนาสายพันธุ์ตามกรอบที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้ ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการขออนุญาตในการเพาะปลูก และนำเข้าผลิตภัณฑ์จากกัญชา โดยมีระยะเวลาความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการวิจัยเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเชื่อมั่นว่า จะสามารถพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ว่าด้วยเรื่องของกัญชาในทางที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ได้อย่างแท้จริง

 

บรรยากาศพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ