กรรมการ กคช. ลงพื้นที่ชุมชนดินแดง ย้ำ ! ตรวจสอบอาคาร D1 ให้ละเอียด เพื่อสร้างความมั่นใจให้พี่น้องดินแดง

0
151

การเคหะแห่งชาติจัดประชุมการเตรียมความพร้อมการเข้าอยู่อาศัยในอาคารใหม่โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคาร D1 รุ่นที่ 4 โดยมี นายอณุศาสณ์ อรรถวิทยา กรรมการการเคหะแห่งชาติ ผศ.ดร. อำนาจ จำรัสจรุงผล กรรมการการเคหะแห่งชาติ และนายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงอาคารแฟลต 31 – 32 เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานโพธิ์ อาคารแฟลตที่ 32 เขตดินแดง กรุงเทพฯ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงอาคารแฟลต 31 – 32 ที่จะเข้าอาศัยอยู่ในอาคาร D1 ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่สำคัญ อาทิ กฎและระเบียบการอยู่อาศัย การขอรับสิทธิครอบครัวขยาย การรับเงินชดเชยสิทธิและค่าขนย้าย เป็นต้น

การประชุมดังกล่าวได้รับการตอบรับจากผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างดี ซึ่งขณะนี้ทุกครอบครัวได้เริ่มคัดแยกสิ่งของที่ยังใช้ได้อยู่และจะนำไปใช้ต่อที่อาคารใหม่ กับแยกของที่ใช้ไม่ได้แล้วเพื่อนำไปขายหรือบริจาค จากการพูดคุยก็ทราบว่าทุกคนมีความพึงพอใจและตื่นเต้นที่จะได้ย้ายออกจากอาคารเดิมไปอยู่อาคารใหม่ ที่อาคาร D1 เนื่องจากอาคารเดิมมีอายุการอยู่อาศัยมานาน หากไม่ย้ายออกก็คงจะไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ทั้งนี้ผู้อยู่อาศัยที่เข้าร่วมประชุมฯ ได้กล่าวขอบคุณการเคหะแห่งชาติที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยในชุมชน เนื่องจากชุมชนดินแดงมีอายุนานกว่า 50 ปี ทำให้ผู้อยู่อาศัยเห็นอาคารเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา แต่เร็ว ๆ นี้ผู้อยู่อาศัยเดิมจะได้เข้าอยู่ในอาคารใหม่ที่มีความมั่นคง แข็งแรง มีสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ทุกอย่างปลอดภัยมากกว่าเดิมในราคาที่สามารถรับภาระได้ ซึ่งต้องขอบคุณการเคหะแห่งชาติที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม

“ต้องขอบคุณคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติที่ให้ความสำคัญกับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง และใส่ใจ ห่วงใยพี่น้องในชุมชนดินแดง โดยได้กำชับให้การเคหะแห่งชาติตรวจสอบอาคาร D1 อย่างละเอียดและรอบคอบก่อนจะส่งมอบให้ผู้อยู่อาศัย หากพบว่ามีจุดบกพร่องแม้แต่นิดเดียวก็ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขทันที รวมถึงหากผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดงสงสัยสิ่งใดเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ก็ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ของการเคหะแห่งชาติโดยตรง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทุกคนจะสามารถตอบคำถาม คลายข้อกังวลหรือข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนได้ดีที่สุด และเพื่อที่ทุกคนจะได้รับข้อมูลและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจากข้อสั่งการนี้เจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติทุกคนเต็มใจให้บริการแก่พี่น้องดินแดงทุกคนครับ“ นายทวีพงษ์ กล่าวย้ำ