กรมควบคุมโรค เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข

0
451

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ ๙๐๔ พร้อมด้วย นพ.อาจินต์ ชลพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ กรมควบคุมโรค นพ.กฤษฎา มโหทาน ที่ปรึกษาสถาบันราชประชาสมาสัย ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค และ พญ.ศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรกรมควบคุมโรค

เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ เรือนจำกลางคลองเปรม ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร

โดยมี ทพญ.จุฑารัตน์ จินตกานนท์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ เรือนจำกลางคลองเปรม ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และทัณฑสถานหญิงกลาง ให้การต้อนรับ