กยศ. ร่วมกับ กรุงไทย รับชำระหนี้ กยศ.และกรอ. ผ่าน QR Code

0
1386

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมแถลงข่าว การรับชำระหนี้ กยศ. และ กรอ. ด้วยการสแกนQR Code  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ ซึ่งสามารถชำระผ่าน Mobile Banking Application ของทุกธนาคาร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ระหว่างเวลา 07.30 – 20.30 น. ในเบื้องต้น และจะใช้ได้ตลอด24 ชั่วโมง ในเร็วๆนี้

การชำระหนี้ กยศ. และ กรอ. ด้วยการสแกนQR Code สามารถชำระได้ 2 รูปแบบ คือ แบบ Static QR   โดยการสแกน QR Code ผ่านบริการ KTB netbankและเลือกประเภทกองทุนที่ต้องการชำระหนี้คืน  แบบ Dynamic QRเป็นการสแกน QR Code ผ่าน www.studentloan.ktb.co.thหรือ www.studentloan.or.thด้วย Mobile Banking Application ของทุกธนาคาร ซึ่งการชำระด้วยการสแกน QR Codeจะช่วยลดขั้นตอนการคีย์ข้อมูลของทางฝั่งผู้กู้ยืมหรือฝั่งผู้รับชำระ และยังเชื่อมกับระบบพร้อมเพย์ โดยตรวจสอบยอดที่ต้องชำระได้ที่ www.studentloan.or.th

ธนาคารกรุงไทยเป็นช่องทางหลักในการโอนเงินกู้ยืมและรับชำระหนี้ กยศ. และ กรอ.โดยให้บริการมาตั้งแต่แรกเริ่ม ผ่านหลากหลายช่องทาง ได้แก่  หักบัญชีออมทรัพย์ชำระหนี้อัตโนมัติ  เคาน์เตอร์สาขา เครื่องATM กรุงไทยเทเลแบงก์ บริการ KTB netbankนอกจากนี้ ยังสามารถชำระผ่านการใช้ Barcode ผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส เคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆ ทั้งนี้วันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี ถือเป็นวันครบกำหนดชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งในปีนี้มีผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระประมาณ 3.5 ล้านราย