กคช. แจกอาหารกล่องให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนเอื้ออาทรรังสิต คลอง 9

0
1662

นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา (คนที่ 5 จากขวา) และตัวแทนสมาชิกวุฒิสภา      พร้อมด้วย นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ (คนที่ 6 จากขวา) และตัวแทนจากชมรมนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่น 1 – 19 ร่วมแจกอาหารกล่อง จำนวน 500 กล่อง พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 9 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 รวมถึงยังได้ร่วมกันเติมเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับตู้ปันสุข พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่อาศัยอยู่ในชุมชนอีกด้วย