กคช. เป็นเจ้าภาพพร้อมเปิดการแข่งขันฟุตบอลกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 43

0
513

การเคหะแห่งชาติเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 43 โดยมี นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (ที่ 6 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 20 แห่ง เข้าร่วมพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาคลองจั่น การเคหะแห่งชาติ ซึ่งการจัดแข่งขันฟุตบอลกีฬารัฐวิสาหกิจในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ ให้มีความรัก ความสามัคคี รวมทั้งทำให้สุขภาพแข็งแรง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยกำหนดการแข่งขันฟุตบอลรวมทั้งสิ้น 47 นัด ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2562