กคช. เปิดให้เอกชนยื่นเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารตลาด โครงการบ้านเอื้ออาทรสายไหม

0
181

เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม การเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารตลาด (บางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 13410 ขนาดเนื้อที่ประมาณ (246.4 ตารางเมตร) ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสายไหม ถนนสายไหม แขวงสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้ผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่า ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 – 11.00 น. และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 11.15 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับเอกสารได้ที่กองจัดประโยชน์ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2351 7757 และ 0 2351 6940 หรือสำนักงานเคหะนครหลวง สาขาออเงิน โทร. 0 2591 7468, 084 381 4041 ในวันและเวลาทำการ