กคช. เปิดให้ยื่นข้อเสนอราคาได้สิทธิเช่าพื้นที่จัดประโยชน์ จำนวน 2 สัญญา

0
122

เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม การเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่จัดประโยชน์ จำนวน 2 สัญญา ได้แก่

สัญญาที่ 1 การยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารตลาดบางส่วนเพื่อประกอบกิจการตลาดในโครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรี (ท่าตำหนัก) ถนนเพชรเกษม กม.42 ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โฉนดเลขที่ 70112 จำนวน 2 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่ลานตลาดจุดที่ 1 ขนาดเนื้อที่ประมาณ 423.90 ตารางเมตร พื้นที่ลานตลาดจุดที่ 2 ขนาดเนื้อที่ประมาณ 326.64 ตารางเมตร กำหนดยื่นข้อเสนอราคาฯ ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 โดยพื้นที่ลานตลาดจุดที่ 1 ยื่นข้อเสนอราคาฯ เวลา 10.00 – 11.00 น. และเปิดซองเสนอราคา 11.15 น. ส่วนพื้นที่ลานตลาดจุดที่ 2 ยื่นข้อเสนอราคา เวลา 13.30 – 14.30 น. และ เปิดซองเสนอราคา เวลา 14.45 น. ณ สำนักงานเคหะจังหวัดนครปฐม สาขา 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับเอกสารเสนอราคาได้ที่ กองจัดประโยชน์ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ โทร. 0 2351 7033, และ.0.2351.7891 หรือ สำนักงานเคหะจังหวัดนครปฐม สาขา 1 โทร. 0 3433 1310 และ 0 3433 1375 ในวันและเวลาทำการ

สัญญาที่ 2 การยื่นซองเสนอราคาได้สิทธิเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ จำนวน 4 เครื่อง และตู้น้ำดื่มแบบหยอดเหรียญ จำนวน 2 ตู้ ขนาดพื้นที่ 1×1.7 เมตร ในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G) บริเวณหัวมุมถนนวิภาวดี – รังสิต ฝั่งขาเข้าตัดกับถนนอโศก – ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร กำหนดยื่นข้อเสนอราคาฯ ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G) และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 11.15 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับเอกสารเสนอราคาได้ที่ กองจัดประโยชน์ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ โทร. 0 2351 6693,..0.2351.6224 และสำนักงานเคหะนครหลวง สาขาดินแดง 1 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2245 1701 และ 0 2245 1474 ในวันและเวลาทำการ