กคช. เปิดให้ผู้สนใจยื่นเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการตลาด ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต (คลอง 9)

0
1547

เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม การเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการตลาด ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต (คลอง 9) ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โฉนดเลขที่ 109906 ขนาดพื้นที่ประมาณ 278.50 ตารางวา โดยกำหนดให้ผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 – 11.00 น. และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 11.15 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับเอกสารได้ที่กองจัดประโยชน์ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ สำนักงานใหญ่

การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2351 6224 และ 0 2351 6693 และสำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี สาขา 1 เลขที่ 3/240 อาคาร 2 ชั้น 1 บ้านประชานิเวศน์ 1 ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2591 6525 และ 084 387 4054 ในวันและเวลาทำการ