กคช. เปิดตัว นีโน่ เป็น Brand Ambassador 

0
132

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดตัว นีโน่ เมทนี บูรณศิริ เป็น Brand Ambassador NHA ในงานมอบรางวัล “โครงการประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงาม ประจำปี 2562” และเตรียมจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วนี้ๆ  

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันการเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึงตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีโครงการที่สำคัญ เช่น โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า อาคารเช่า รวมถึงโครงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย เป็นต้น จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ภารกิจหรือข้อมูลโครงการของการเคหะแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลที่สนใจได้อย่างถูกต้อง จึงได้เลือกใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อบุคคลที่ถือว่าเป็นสื่อที่สำคัญที่จะช่วยสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับประชาชน และยังสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับการเคหะแห่งชาติในฐานะองค์กรที่มีบทบาทหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัย การพัฒนาเมือง และการฟื้นฟูเมือง

การเคหะแห่งชาติจึงได้เลือก นายเมทนี บูรณศิริ หรือ “นีโน่” นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง ที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี และมีคุณสมบัติครบถ้วน เพียบพร้อมไปด้วยความรู้และความสามารถรอบด้าน รวมทั้งเป็นบุคคลที่เข้า ถึงได้ง่าย และยังชื่นชอบเรื่องการออกแบบและตกแต่งบ้านเป็นพิเศษ มาเป็น Brand Ambassador NHA เพื่อช่วยเป็นสื่อกลางระหว่างการเคหะแห่งชาติกับประชาชน โดยจะทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ภารกิจต่างๆ ของการเคหะแห่งชาติ ให้กับสาธารณชนได้รับทราบ และยังเป็นการสร้างช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าของ การเคหะแห่งชาติให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นต่อไป