กคช.เดินหน้าโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดอุดรธานีอย่างต่อเนื่อง

0
1707

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทั่วทุกภูมิภาคให้กระจายครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนด้วยโครงการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยที่ดี

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีบทบาทและภารกิจหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลาง ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของการอยู่อาศัย ทั้งด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งตลอดระยะเวลา 46 ปีที่ผ่านมา ได้พัฒนาที่อยู่อาศัยทั่วประเทศแล้ว 735,780 หน่วย สามารถตอบสนองความต้องการด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มและทุกระดับรายได้ สำหรับเป้าหมายในปี 2562 การเคหะแห่งชาติยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงการอยู่อาศัยภายใต้แผนแม่บท การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559 – 2568) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมด้านที่อยู่อาศัยในสังคม

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนทั้งสิ้น 91 โครงการ เช่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอุดรธานี โดยจังหวัดอุดรธานีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีโครงการที่อยู่อาศัยทุกกลุ่มรายได้ ตั้งแต่ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง อาทิ โครงการ บ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุดรธานี และโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดอุดรธานี สามพร้าว (หนองบัว) ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้ปานกลางถึงรายได้สูง ให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน เพียบพร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการในสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งได้จัดสร้างเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ขนาดที่ดินประมาณ 50.60 ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 168 ตารางเมตร จำนวน 70 หน่วย และบ้านแฝด 2 ชั้น ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ขนาดที่ดินประมาณ 40.50 ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 134 ตารางเมตร จำนวน 46 หน่วย รวมทั้งสิ้น 116 หน่วย ตั้งอยู่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ห่างจากศูนย์กลางเมืองจังหวัดอุดรธานีเพียง 4 กิโลเมตร ใกล้สถานศึกษา ธนาคาร สถานีตำรวจ โรงพยาบาล วัด ตลาดสด ศูนย์การค้า และหน่วยงานราชการต่างๆ

นอกจากการตอบโจทย์ด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ที่ต้องการมีบ้านเป็นของตนเองแล้ว การเคหะแห่งชาติได้มีการออกแบบโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นสำคัญ ซึ่งได้มีการนำเกณฑ์ประเมินโครงการชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน (ECO VILLAGE) และหลักเกณฑ์ในการออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน (UNIVERSAL DESIGN) มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบวางผังและออกแบบอาคาร เพื่อให้โครงการมีสภาพแวดล้อมที่ดี รวมถึง มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีความปลอดภัยในการอยู่อาศัย เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าทุกเพศทุกวัย