กคช.เชิญยื่นซองเสนอราคาสิทธิเช่าพื้นที่เพื่อก่อสร้างร้านค้าฯ บริเวณข้างสำนักงานใหญ่

0
312

กคช. เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม การเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์ให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบการค้าหรือร้านสะดวกซื้อ บางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 189104 ขนาดพื้นที่ประมาณ 0-1-42 ไร่ (568 ตารางเมตร) บริเวณด้านข้างสำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 – 11.00 น. และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 11.15 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับเอกสารได้ที่ กองจัดประโยชน์ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ การเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2351 7757, 0 2351 6940 และสำนักงานเคหะนครหลวงสาขาคลองจั่น ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร 08 4387 4013 ในวันและเวลาทำการ