กคช.ร่วมโชว์ผลงานในงาน Thailand Social Expo 2019

0
1445

การเคหะแห่งชาติร่วมจัดแสดงผลงานวิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย พร้อมเปิดจองโครงการที่อยู่อาศัยในงาน “Thailand Social Expo 2019” ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน” (Partnership For Sustainability) ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 ซึ่งจัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และคณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติในงาน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ Hall 2 อาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ กำหนดจัดงาน Thailand Social Expo ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน” (Partnership For Sustainability) ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ Hall 2 อาคาร Challenger เพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลของการรวบรวมผลงานด้านนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคมและกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง ผลการคิดค้นและการดำเนินงานสำคัญในด้านสังคมของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยผนึกกำลังความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ดำเนินงานด้านสังคมของประเทศไทย สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ การเคหะแห่งชาติในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมจัดแสดงผลงานภายใต้แนวคิด “เติบโตไปด้วยกัน ครบครัน มั่นคง” ด้วยแนวคิดการพัฒนาคน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเข้มแข็ง และการมี ส่วนร่วม โดยใช้แนวทางในการพัฒนาผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี การสร้างโอกาสในการได้มีที่อยู่อาศัย การสร้างชุมชนและสังคมที่เข้มแข็ง และการผนึกพลังการพัฒนาระหว่างการเคหะแห่งชาติกับผู้อยู่อาศัย ซึ่งภายในบูธ นิทรรศการของการเคหะแห่งชาติได้แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ได้แก่

นิทรรศการความเป็นมาของการเคหะแห่งชาติ ประกอบด้วย พัฒนาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย รวมถึง การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (2560 – 2579) ของการเคหะแห่งชาติ

นิทรรศการฝ่ายขายและการตลาด ประกอบด้วย นโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัย อาทิ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงข่ายคมนาคมโครงสร้างพื้นฐาน โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย และโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้ใช้แรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงโครงการบริการขายที่อยู่อาศัย อาทิ โครงการบ้านล้านหลัง โครงการสำหรับผู้มีรายได้น้อย โครงการเพื่อการพาณิชย์ และโครงการสำหรับผู้สูงอายุ และระบบ จองบ้านออนไลน์ นิทรรศการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ การพัฒนาคุณภาพที่อยู่อาศัย นวัตกรรมด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย และการอนุรักษ์ชุมชนและอาคารนิทรรศการและกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย ข้อมูลด้านกลยุทธ์การพัฒนาชุมชนนิทรรศการด้านการพัฒนาเมือง ประกอบด้วย ทฤษฎีแนวคิดการพัฒนาเมือง โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย บนเส้นทางรถไฟฟ้า ฟื้นฟูชุมชนดินแดง ฟื้นฟูชุมชนรามอินทรา และการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่และบูธแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกอบด้วย การจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากชาวชุมชนบ้านเอื้ออาทรชลบุรี (นาจอมเทียน) เคหะชุมชนรามอินทรา บ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม บ้านเอื้ออาทรลาดหลุมแก้ว และบ้านเอื้ออาทร รัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) เป็นต้น

สำหรับประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองสามารถจองโครงการที่อยู่อาศัย และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ภายในงาน พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษในงานนี้เท่านั้น อาทิ 36 โครงการในราคาโดนใจ (ราคาเริ่มต้นเพียง 250,000 บาท) รวมถึงวางเงินจองโครงการเริ่มต้นเพียง 3,000 บาท ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ฟรีมุ้งลวด เหล็กดัด (สำหรับอาคารชุดโครงการบ้านเอื้ออาทรทุกโครงการ) และสามารถกู้ได้สูงสุด 100% หรือเลือกผ่อนบ้านกับการเคหะแห่งชาติในอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษ นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติยังจัดให้มีกิจกรรมฝึกอาชีพให้กับผู้ที่สนใจ และยังจัดให้มีการประชุมสัมมนา ในหัวข้อ “โครงการศึกษาดูงาน Thailand Social Expo 2019 และกิจกรรมเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง โครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง” พร้อมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม” โดย ดร.หรรษารมย์ โกมุทผล ณ ห้อง Jupiter ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 – 16.30 น. 

ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานมหกรรม Thailand Social Expo ได้ในระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ Hall 2 อาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งยังมีบูธและกิจกรรมให้ความรู้ด้านสังคม ทั้งจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอีกมากมายภายในงาน