กคช.ร่วมกับ สถานีวิทยุลูกทุ่งมหานคร FM 95 จัดกิจกรรม CSR “คิดจะพัก คิดรักษ์ธรรมชาติ” ครั้งที่ 3

0
1618

การเคหะแห่งชาติร่วมกับสถานีวิทยุลูกทุ่งมหานคร FM 95 จัดกิจกรรม CSR “คิดจะพัก คิดรักษ์ธรรมชาติ” ครั้งที่ 3 ให้กับผู้ฟังรายการที่อาศัยอยู่ในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2563 ณ สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
นางสาวอภิสมา ฉัตรกิตติ์พิภัทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติและสถานีวิทยุลูกทุ่งมหานคร FM 95 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม CSR “คิดจะพัก คิดรักษ์ธรรมชาติ”           ครั้งที่ 3

โดยนำผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติที่รับฟังข่าวสารการเคหะแห่งชาติผ่านรายการลูกทุ่งมหานคร FM 95 ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ และทีมงานจากรายการลูกทุ่งมหานคร FM 95 ร่วมทำกิจกรรม CSR ปลูกปะการัง พร้อมศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศน์ทางทะเล และวิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลเพื่อเป็นมรดกให้คนรุ่นหลังต่อไป