กคช.ร่วมกับชาวชุมชนดินแดงจัดพิธีแห่พระสืบสานประเพณีสงกรานต์ปี 2562

0
1669

นายระวิน สุพพัตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (แถวยืนคนที่ 6 จากขวา) เป็นประธานในพิธีแห่หลวงพ่อพุทธโสธร (จำลอง) ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 ภายในโครงการเคหะชุมชนดินแดง 2 ซึ่งผู้อยู่อาศัย
ในชุมชนถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีภายในชุมชน และร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ รวมทั้งคณะกรรมการเคหะชุมชนดินแดง 2 และผู้อยู่อาศัยในชุมชน เข้าร่วมในขบวนแห่หลวงพ่อพุทธโสธร (จำลอง) เริ่มตั้งแต่บริเวณสามแยกองค์พระรัชมงคลบดี (หลวงพ่อแดง)ไปตามถนนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง และนำมาประดิษฐานที่ลานกีฬาแฟลตที่ 51 – 53 เคหะชุมชนดินแดง 2 เพื่อให้ชาวชุมชนดินแดงและปรได้ร่วมกันสรงน้ำพระในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 8 – 15 เมษายน 2562