กคช. รุดเยี่ยม “ปู่พิชัย” ทันทีที่ทราบข่าว และเร่งประสานภาคีเกี่ยวข้องช่วยเหลือ 

0
1283

การเคหะแห่งชาติมอบเงินช่วยเหลือ “ปู่พิชัย” ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง พักอาศัยอยู่ในแฟลตที่ 33 โครงการเคหะชุมชนดินแดง 2 เบื้องต้นเร่งประสานงานกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องหาแนวทางให้ความช่วยเหลือในระยะยาว

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีสื่อมวลชนได้นำเสนอข่าว นายพิชัย บุณยธาดา อายุ 80 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียงพักอาศัยในแฟลตที่ 33 โครงการเคหะชุมชนดินแดง 2 อาศัยอยู่เพียงลำพัง ไม่มีญาติพี่น้องคอยดูแลว่า ภายหลังจากรับทราบข่าว จึงได้ลงพื้นที่เข้าเยี่ยม “ปู่พิชัย” ทันที พร้อมทั้งได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวนหนึ่ง เพื่อให้ปู่พิชัยเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน และซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคสำหรับชีวิตประจำวัน หลังจากนั้นได้พูดคุยกับนางภัคจิรา ประสงค์ เพื่อนบ้านที่คอยดูแล ก็ทำให้รู้ว่าปู่พิชัยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ การเคหะแห่งชาติจึงได้เร่งประสานไปยังภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้ง สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เข้ามารับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปู่พิชัยเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาในระยะยาวต่อไป

นอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังได้จัดทีมสังคมลงพื้นที่พบปะผู้อยู่อาศัยในชุมชน เพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในชุมชนดินแดงอยู่เป็นประจำ หากชาวชุมชนดินแดงมีเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งผ่านมายังทีมสังคมของการเคหะแห่งชาติ หรือสำนักงานเคหะนครหลวง สาขาดินแดง ได้ทั้ง 2 แห่ง ซึ่งการเคหะแห่งชาติยินดีเป็นหน่วยงานกลางที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป