กคช. รณรงค์สะสางสิ่งของเหลือใช้ก่อนเข้าอยู่อาศัยในอาคารแปลง G

0
1353

007 (1)

 การเคหะแห่งชาติจัดโครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมและสะสางสิ่งของเหลือใช้ (Big Cleaning Day) เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง (แฟลตที่ 18 – 20) ได้คัดแยกสิ่งของที่ไม่จำเป็นและสิ่งของเหลือใช้ออกจากห้องพักอาศัยก่อนย้ายเข้าอาคารใหม่ภายในเดือนสิงหาคม 2561 นี้โดยมี พลเอก สุชาติ หนองบัว กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อเร็วๆ นี้

000

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า “โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมและสะสางสิ่งของเหลือใช้ (Big Cleaning Day) ภายใต้กิจกรรม “คุณไม่ใช้…เราขอ” จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยระหว่างแฟลตที่ 18 – 20 ซึ่งจะย้ายเข้าอยู่อาศัยในอาคารพักอาศัยแปลง G โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะ 1 ได้เก็บสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ สิ่งของที่ไม่จำเป็น และสิ่งของเหลือใช้ที่ยังมีสภาพดีบริจาคให้กับวัดสวนแก้ว โดยการเคหะแห่งชาติได้ประสานกับวัดสวนแก้วให้จัดเจ้าหน้าที่และรถมารับของบริจาค ระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 2561 นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากทหารกองร้อยรักษาความสงบที่ 1 กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน กองพันทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ช่วยขนของบริจาคออกจากห้องพักอาศัยลงมาชั้นล่างของอาคารอีกด้วย

001 (7)

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ การเคหะแห่งชาติยังได้เชิญพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอมกลฺยาโณ)บรรยายธรรมะหัวข้อ “ยึด…ติดเท่ากับทุกข์” เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้อยู่อาศัยลด ละ ความหวงแหนในสิ่งของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันบริจาคให้กับผู้ด้อยโอกาสเพื่อเป็นกุศลแก่ตนเองและเป็นการสะสางสิ่งของภายในห้องพักก่อนเข้าอยู่อาศัยในโครงการพักอาศัยแปลง G โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะ 1 ทั้งนี้การเคหะแห่งชาติจะรณรงค์สะสางสิ่งของเหลือใช้ให้แก่ผู้อยู่อาศัยในแฟลตที่ 21 – 22 ในลำดับถัดไป และจะรณรงค์อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาก่อนเข้าพักอาศัยในอาคารใหม่ต่อไป

002 (5)

003 (6)          008

009

010          011

012 (1)         013 (1)

สำหรับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะ 1 อาคารพักอาศัยแปลง G ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนนวิภาวดีรังสิตตัดกับถนนอโศก – ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ จัดสร้างเป็นอาคารทันสมัยสูง 28 ชั้น จำนวน 334 หน่วย ขนาดห้องพัก 33 ตารางเมตร เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมแฟลตที่18 – 22 จำนวน 280 หน่วย ปัจจุบันการก่อสร้างอาคารคืบหน้าร้อยละ 55.40 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2561 และสามารถเข้าพักอาศัยได้ภายในเดือนสิงหาคม 2561 ทั้งนี้ผู้อยู่อาศัยเดิมจะสามารถเยี่ยมชมห้องตัวอย่างได้ภายในเดือนมีนาคม 2561 ณ ศูนย์นวัตกรรมที่อยู่อาศัยและบริการงานขาย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณซอยประชาสงเคราะห์ 37 ถนนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง กรุงเทพฯ