กคช.มอบแท็งก์น้ำสำหรับบริโภคให้กับศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง จ.นครศรีธรรมราช

0
477

     

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นประธานในพิธีส่งมอบถังบรรจุน้ำสำหรับบริโภค ภายใต้ “โครงการปันรักด้วยใจ ปันน้ำใจให้น้อง” ให้กับศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียนในชนบท รวมถึงเป็นการส่งเสริมและสร้างจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในองค์กร พร้อมส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติในการพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช