กคช. มอบอาคารเรียนและบ้านพักเด็กบ้านไกล จังหวัดเชียงใหม่

0
1311

นางสาวสุดใจ สมัครัตน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารเรียนและบ้านพักเด็กบ้านไกลให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการปันรักด้วยใจ ปันน้ำใจให้น้อง โดยมี พันตำรวจโท ฐิติพงศ์ เจนกิจเจริญชัย รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 เป็นผู้รับมอบ พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน จำนวน 160 คน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

การมอบอาคารเรียนและบ้านพักเด็กในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของนักเรียน ด้วยการจัดสร้างอาคารเรียนและบ้านพักที่ได้มาตรฐานให้กับนักเรียนที่มีบ้านห่างไกลจากโรงเรียน เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง ทำให้นักเรียนสามารถใช้เวลาในการศึกษาหาความรู้ได้อย่างเต็มที่ต่อไป