กคช.ปิดการสัมมนาระดับภูมิภาคอาเซียน ยกระดับที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ 

0
140

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (คนที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียน เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ” โดยมี ตัวแทนจากกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ที่เข้าร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ การจัดสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จ และได้รับผลตอบรับอย่างดีจากกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ รวมทั้งได้ระดมความคิด และเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ทุกประเทศต้องเผชิญกับสังคมผู้สูงอายุอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น