กคช. ปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

0
238

ดร.ธัชพล กำญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ  และผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติในนามจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาล ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้โครงการ “ปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2562” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  และเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งเป็นการสร้างทัศนียภาพภายในสถานที่ทำงานให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เมื่อ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณสำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ