กคช.ชี้แจงแฟลตดินแดงทรุดตัวระหว่างการรื้อถอน พร้อมเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย

0
444

กคช.แจงแฟลตดินแดงทรุดตัวลงระหว่างการรื้อถอน เกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคของการคำนวณทิศทางการทรุดตัวของอาคาร โดยบริษัทผู้รับเหมายินดีรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด อีกทั้งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานเขตดินแดงในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมเพิ่มมาตรการความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุอาคารแฟลตที่ 19 ในโครงการเคหะชุมชนดินแดงทรุดตัวลงมาขณะรื้อถอน และพาดเกี่ยวเสาไฟฟ้าดึงรั้งทับรถยนต์รับจ้างที่จอดอยู่ใกล้เคียงจนได้รับความเสียหายหลายคัน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ที่ผ่านมาว่า ตนได้ลงพื้นที่ทันทีและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งมอบหมายให้บริษัทที่ทำการรื้อถอนเร่งตรวจสอบความเสียหาย พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวง สาขาสามเสนให้ดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้า ซึ่งสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติแล้วเมื่อช่วงเวลา 01.00 น.ของวันที่ 3 เมษายน 2562 สำหรับสาเหตุที่อาคารทรุดตัวลงมาเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทผู้รับเหมาในด้านเทคนิคการคำนวณทิศทางการทรุดตัวลงของอาคาร ทำให้ไปเกี่ยวกับสายไฟฟ้าที่มีระยะห่างจากอาคารเพียง 50 เซนติเมตร และอีกปัจจัยหนึ่งก็มาจากสภาพอาคารที่ทรุดโทรมกว่า 50 ปี โดยการเคหะแห่งชาติจะเร่งประสานกับผู้ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งทางบริษัทผู้รับเหมายินดีที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในเบื้องต้นพบว่ามีรถยนต์รับจ้างเสียหายประมาณ 5 คัน และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด
นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักเขตดินแดงในการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่เกิดเหตุ และกั้นบริเวณเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนผ่านเข้าไปในจุดที่เกิดเหตุเพื่อป้องกันอันตราย ทั้งนี้ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานครจะเร่งตรวจสอบความเสียหายและสรุปสาเหตุ เพื่อพิจารณาว่าจะอนุมัติให้การเคหะแห่งชาติดำเนินการรื้อถอนอาคารต่อได้เมื่อไหร่ ขณะเดียวกันการเคหะแห่งชาติจะส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชาวชุมชนดินแดงและประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งจะเพิ่มมาตรการความปลอดภัยและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียงให้มากยิ่งขึ้น พร้อมให้ความมั่นใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบกับฐานรากและอาคารใกล้เคียงอย่างแน่นอน
ดร.ธัชพล กล่าวต่อไปว่า จากการที่กรุงเทพมหานครมีคำสั่งให้การเคหะแห่งชาติระงับการรื้อถอนอาคารแฟลตที่ 18 – 22 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สาเหตุมาจากมีการร้องเรียนเรื่องปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 โดยการเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการฉีดน้ำพ่นเป็นระยะเพื่อลดฝุ่นละออง รวมถึงล้อมรั้วสูง 6 เมตร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชน ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้ประสานงานกับสำนักงานเขตดินแดงมาโดยตลอด ต่อมาการเคหะแห่งชาติได้ทำหนังสือถึงสำนักงานเขตดินแดงเพื่อแจ้งขอดำเนินการรื้อถอนอาคาร เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 จึงทำให้บริษัทผู้รับเหมาเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า สามารถเริ่มดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการรื้อถอนได้เพียงวันเดียวเท่านั้นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้ประสานทำความเข้าใจกับสำนักงานเขตดินแดงเรียบร้อยแล้ว เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้การรื้อถอนสามารถดำเนินการต่อไปได้ เนื่องจากโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญตลอดมา โดยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 1 ถือว่าประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีตามเป้าหมายที่ตั้งไว้