กคช.จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์”

0
526

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์” โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทั้งยังเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย สำหรับเนื้อหานิทรรศการที่นำมาจัดแสดง ประกอบด้วย ประวัติราชวงศ์จักรี พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 การสถาปนาพระอิสริยยศและเฉลิมพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี